Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"Blessed are the Merciful" (Amuia e Alolofa Atu)

Nov 29, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua

Series: The Beatitudes: The Character of Kingdom Citizens

O Fa’amanuiaga: O uiga o Tagatanuu o le Malo o le Atua


"Blessed are the Merciful"

Amuia e Alolofa AtuMatthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Matthew 5:1-10 NKJV

Key Verse: Matt 5:7 NKJV