Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"Meekness" (Agamalu)

Oct 18, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua

The Beatitudes: The Character of Kingdom Citizens "Poor in Spirit”

O Fa’amanuiaga: O Uiga o Tagatanuu o le Malo o le Atua: “Loto Maulalo”


- Meekness (Agamalu)


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Matthew (Mataio) 5:1-10 NKVJ (SOV