Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"TO KNOW JESUS & MAKE JESUS KNOWN"

INA IA ILOA IESU MA FA’AILOA ATU IESU I LE LALOLAGI

Pastor Matthew & Angel Taumua

Meet our Lead Pastor Matthew, Angel, Judah, Noah, Hananiah & Rebekah-Grace Taumua.

Welcome - Talofa Lava

Midway Samoan AG Church - Federal Way is a place where people can meet Jesus,  engage in life-giving community, and everyone is welcome. We believe in creating a space where people can have authentic encounters with Jesus, discover their gifts and use them for God's glory.

Join us at one of our gatherings or services!

Watch Live

Most Recent Service

MEDIA - Services & Sermons

Midweek Prayer Service
Feb 28, 2024
Sunday Morning Worship
Feb 25, 2024
Midweek Prayer Service
Feb 21, 2024
"Living According to the Standard of God" (Ola e tusa ai ma le Mataupu Fa’avae a le Atua)
Feb 18, 2024    Lead Pastor Matthew Taumua
"The source of True Love"
Feb 14, 2024    Lead Pastor Matthew Taumua
"What Matters Most to God is True Transformation" (O le mea e Sili ona Taua i le Atua o le Suiga Mon
Feb 11, 2024    Lead Pastor Matthew Taumua
"Don’t be Discouraged, God hasn’t Forgotten about You" (Aua le Loto Vaivai, e le Fa’agaloina oe e le
Feb 7, 2024    Lead Pastor Matthew Taumua
"Don’t Grow Weary in Doing Good" A(ua le Fa’avaivai i le Faia o Galuega Lelei)
Feb 4, 2024    Lead Pastor Matthew Taumua
Midweek Prayer Service
Jan 31, 2024    Pastor Iuni Peseti
Sunday Morning Worship
Jan 28, 2024
Midweek Prayer Service
Jan 24, 2024
"Victory over the Desires of the Flesh" (O le Manumalo i Tuinanau o le Tino)
Jan 21, 2024    Lead Pastor Matthew Taumua
"Fruit of the Spirit" (Fua o le Agaga)
Jan 14, 2024    Lead Pastor Matthew Taumua
AG Week of Prayer "AWAKENING" (Fafaguina) Day 1: Consistency (Tumau)
Jan 7, 2024    Lead Pastor Matthew Taumua
"The Works of the Flesh" (O Galuega o le Tino)
Dec 31, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua
New Year's Eve Service
Dec 31, 2023
"Hope in God’s Perfect Timing" (Fa’amoemoega i le Taimi Atoatoa o le Atua)
Dec 24, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua
"The proper response to the birth of Jesus Christ the Messiah" (O le tali sa'o i le soifua mai o Ies
Dec 17, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua
"How to regain working power" (E fa'apefea ona toe maua le mana galue?"
Dec 17, 2023    Vailosa Tiai
"Blessed are the Peacemakers" (Amuia e Fa'atupuina le Filemu)
Dec 13, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua
"Surrendering to the Leading of the Holy Spirit" (Ofoina atu o tatou Tagata i le Taitaiga o le Agaga
Dec 10, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua
"God will bring His promises to fulfillment" (E faataunuuina E Le Atua ana folafolaga)
Dec 10, 2023    Pastor Sharnida Lafaele
"Blessed are the Pure in Heart" (Amuia e loto mama)
Dec 6, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua
"Don’t Abuse your Liberty in Christ" (Aua nei Fa’aaoga Sese lou Saolotoga ia Keriso)
Dec 3, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua
View More

Service Times

Sunday Mornings

10:30 am

Sunday Evenings

Wednesday Evenings

5:30 pm
7:00 pm

MIDWAY SAMOAN AG APP

Stay connected via Apple, Google & TV App

Download The App

Get In Touch

We'd love to hear from you. Fill out the form below to get started.