Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"A Desire for Righteousness" (O le Naunautaiga mo le Amiotonu)

Nov 15, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua

The Beatitudes: The Character of Kingdom Citizens

O Fa’amanuiaga: O Uiga o Tagatanu’u o le Malo o le Atua


"A Desire for Righteousness"

O le Naunautaiga mo le Amiotonu


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Matthew (Mataio) 5:1-10 NKJV (SOV)


Key Verse: Matthew (Mataio) 5:6


3 Ways to Express this Desire for Righteousness;


1. The Desire to be Right with God

O le Naunau ina ia Ta’uamiotonuina i luma o le Atua


2. The Desire to do what is Right

O le Naunau ina ia faia le Amiotonu


3. The Desire to see righteousness embodied in the world

O le Naunau e vaai i le amiotonu ua tino mai i le lalolagi atoa