Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"Godly Sorrow" (O le Tiga e Tusa i le Atua)

Sep 6, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua

Mini Series: The Beatitudes: The Character of Kingdom Citizens

O Fa'amanuiaga: O Uiga o Tagatanu'u o le Malo o le Atua


"Godly Sorrow"

O le Tiga e Tusa i le Atua


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Matthew (Mataio) 5:1-10 NKJV