Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

L e a d e r s h i p  
 T E A M

Matthew & Angel Taumua

Lead Pastor  & First Lady
(Fa'afeagaiga & Faletua)

Parents to 4 beautiful blessings -
Judah, Noah, Hananiah & Rebekah-Grace.

Meet the team.

Rev. Iuni Peseti

Sharnida Lafaele

Lomitusi Asaua

Shema Meredith

Assistant Pastor (Sui Faifeau)
Associate Pastor (Faifeau) 
Sunday School Director (Ta'ita'i Aoga Aso Sa)
General Secretary (Failautusi)
General Treasurer (Teutupe)

Mati Tavita

Head Deacon (Ta'ita'i Tiakono)

Anthony Pa'aga

Music Ministry Director (Ta'ita'i Au Faili)

Anthony Lafaele

Men's Ministry Director  (Ta'ita'i Mafutaga Tama)

Angel Taumua

Women's Ministry Director  (Ta'ita'i Mafutaga Tina)

Loimata Fuala'au-Alefaio

Youth Director (Ta'ita'i Autalavou)

Tala Tavita

Miriama Time

Finishing the Task Capital Campaign Committee
(Komiti o le Fa'ai'uina le Faiva)
Children's Ministry Director (Ta'ita'i Tamaiti)