Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"Don’t Abuse your Liberty in Christ" (Aua nei Fa’aaoga Sese lou Saolotoga ia Keriso)

Dec 3, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua

Sermon Series: "Surrender" Ofoina Atu


"Don’t Abuse your Liberty in Christ"

Aua nei Fa’aaoga Sese lou Saolotoga ia Keriso


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Galatians (Kalatia) 5:13-15 NKJV (SOV)


1. Freedom in Christ is not to indulge in the flesh

O le Saolotoga ia Keriso e le o le tuinanau i le tino


2. Freedom in Christ does not disregard God’s law

E le fa’aleaogaina e le Saolotoga ia Keriso le tulafono a le Atua


3. Freedom in Christ is to serve one another in love

O le Saolotoga ia Keriso e Auauna ai le tasi i le tasi i le Alofa