Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"Surrendering to the Leading of the Holy Spirit" (Ofoina atu o tatou Tagata i le Taitaiga o le Agaga

Dec 10, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua

Sermon Series: Surrender (Ofoina Atu)


"Surrendering to the Leading of the Holy Spirit"

Ofoina atu o tatou Tagata i le Taitaiga o le Agaga Paia


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Galatians (Kalatia) 5:16-18 NKJV (SOV)


3 Ways we Walk in the Spirit:

1. The Holy Spirit Lives in You

Ua Nofo le Agaga Paia i totonu ia te oe


2. Be open and sensitive to the Influence of the Holy Spirit

Ia tatala o tatou loto ma fa’amasani i le gaioiga o le Agaga Paia


3. Obey the Holy Spirit

Usiusitai i le Agaga Paia