Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"A Living Faith that Denies Selfish Desire" (O se Fa’atuatua Ola e Teena le Manao Leaga)

Sep 18, 2022    Lead Pastor Matthew Taumua
"A Living Faith that Denies Selfish Desires"
O se Fa’atuatua Ola e Teena le Manao Leaga

Matthew Taumua
Lead Pastor | Midway Samoan AG

James (Iakopo) 4:1-5 NKJV (SOV)