Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"Beware of Personal Favoritism" (Ia Fa’aeteete i le Fa’ailoga Tagata)

Jul 3, 2022    Lead Pastor Matthew Taumua
Sermon Series: Be Doer’s of the Word

James (Iakopo) 2:1-9 NKJV (SOV)

"Beware of Personal Favoritism"
Ia Fa’aeteete i le Fa’ailoga Tagata

Why is Favoritism Wrong?
Aisea le mea e leaga ai le Fa’ailoga Tagata?

1. Favoritism is not of God
O le Fa’ailoga Tagata e le mai le Atua

2. The Gospel is for Everyone
O le Talalelei e mo Tagata uma

3 .Favoritism causes Division
O le Fa’ailoga Tagata e Tupu ai Fevaevaeaiga

***We do not own the rights to the songs used in this livestream**