Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"Don’t be Discouraged, God hasn’t Forgotten about You" (Aua le Loto Vaivai, e le Fa’agaloina oe e le

Feb 7, 2024    Lead Pastor Matthew Taumua

"Don’t be Discouraged, God hasn’t Forgotten about You"

Aua le Loto Vaivai, e le Fa’agaloina oe e le Atua


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AGHebrews (Eperu) 6:10-12 NIV (SOV)