Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"A Prayer to God on behalf of the Church" (O le Tatalo i le Atua e fai ma sui o le Ekalesia)

Jul 6, 2022    Lead Pastor Matthew Taumua
"A Prayer to God on behalf of the Church"
O le Tatalo i le Atua e fai ma sui o le Ekalesia

Colossians (Kolose) 1:9-12 NKJV (SOV)

3 Things that Paul Prays for on Behalf o the Church
E tolu mea sa Tatalo ai Paulo e fai ma sui o le Ekalesia

1. To Know God Deeply
Ia Matua Iloa Lelei le Atua

2. To Walk According to His Will
Ia Savali e Tusa ma lona Finagalo

3. To be Strengthened with all Might
Ia Fa’amalosia i le Malosi uma lava

**We do not own the rights to the songs used in this livestream**