Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"God is Shaking Things Up for a Reason" (E iai le Mafuaaga ua Luluina ai e le Atua mea uma)

Jun 29, 2022    Lead Pastor Matthew Taumua
"God is Shaking Things Up for a Reason"
E iai le Mafuaaga ua Luluina ai e le Atua mea uma

Matthew Taumua
Lead Pastor | Midway Samoan AG

2 Chronicles (Nofoaiga Tupu) 15:1-7 NKJV (SOV)