Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"A Living Faith vs a Dead Faith" (O le Fa’atuatua Ola ma le Fa’atuatua Mate)

Aug 14, 2022    Lead Pastor Matthew Taumua

Sermon Series: "Doers of the Word "

"A Living Faith vs a Dead Faith"
O le Fa’atuatua Ola ma le Fa’atuatua Mate

James (Iakopo) 2:18+26 NKJV (SOV)

Matthew Taumua
Lead Pastor | Midway Samoan AG