Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"A Warning Against Unbelief" (O se laptaiga i le le talitonu)

Feb 19, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua

"A Warning Against Unbelief"

O se Lapataiga i le le Talitonu


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Hebrews (Eperu) 3:7-19 NKJV (SOV)


The Seriousness of the Sin of Unbelief:


1. It's the result of an Evil Heart

O le Taunuuga o le Loto Leaga (vs. 12)


2. The Departing from the Living God

O le Tatou o ese ai i le Atua Soifua (vs. 12)


What should we do to avoid an unbelieving heart?

O se a se gaioiga e fai, ina ia le maua ai e tatou le loto le talitonu?


1. Encourage one Another

Ia Fefa'amafanafana'i le tasi i le tasi (vs. 13)


2. We must be Partakers of Christ

Ia Mafuta Fa'atasi tatou ma Keriso (vs 14)


3. Don't Harden your Hearts

Aua le Fa'amaaaina lou Loto (vs 15)