Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"An Invitation for the Thirsty" (O se Valaaulia mo i latou e Fia Inu)

Aug 9, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua

"An Invitation for the Thirsty"

O se Valaaulia mo i latou e Fia Inu


Matthew Taumua

Lead Pastor (Fa'afeagaiga) | Midway Samoan AG


Isaiah (Isaia) 55:1-2 NIV (SOV)