Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

Do not throw away your Confidence in God (Aua nei lafoai ai o outou Fa'amalosi i le Atua)

Jun 22, 2022    Lead Pastor Matthew Taumua

"Do not throw away your Confidence in God"
Aua nei lafoai ai o outou Fa'amalosi i le Atua

Matthew Taumua
Lead Pastor | Midway Samoan AG

Hebrews (Eperu) 10:32-39 NIV (SOV)

Why Should we hold on to our Confidence in God?
Pe aisea le mea e taua ai le taofi mau i lo'u fa'amalosi i le Atua?

1. You know that you have a better and lasting possession in heaven
Ua iloa e outou ua ia te outou le oloa i le lagi e sili ona Lelei ma le tumau.

2. You will be richly rewarded
E iai le taui e tele

3. Endurance is Needed
E manaomia le Onosai.