Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"God will bring His promises to fulfillment" (E faataunuuina E Le Atua ana folafolaga)

Dec 10, 2023    Pastor Sharnida Lafaele

"How can we allow God to fulfill His promise through us?"

Pe faapefea ona tatou faatagaina le Atua e faataunuu ana folafolaga e ala mai ia I tatou?


Sharnida Lafaele

Associate Pastor | Midway Samoan AG


Luke 1:26-38 NIV (SOV)1. Be Willing to obey God (Ia naunau e usiusitai i le Atua)

2. Be brave (Ia lototele)

3. Be humble (Ia maua le loto maualalo)