Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

Midweek Prayer Service

Jan 24, 2024

The Beatitudes: The Character of Kingdom Citizen | O Fa’amanuiaga: O uiga o Tagatanuu o le Malo o le Atua


Blessed are those who are Persecuted because of Righteousness | Amuia e Sauaina ona o le Amiotonu


Matthew Taumua

Lead Pastor| Midway Samoan AG


Scripture Reading (Tusi Faitau)

Matthew (Mataio) 5:1-10 NKJV (SOV)