Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

Midweek Prayer Service

Aug 24, 2022    Lead Pastor Matthew Taumua
"Be Imitators of God"
Ia Fa’aa’oa’o tatou i le Atua

Ephesians (Efeso) 5:1 NKJV (SOV)

Matthew Taumua
Lead Pastor | Midway Samoan AG

3 Ways to Imitate God
3 Auala e tatau ona tatou Fa’aa’oa’o ai i le Atua:

1. Walk in Love (Ia Savavali i le Alofa)
2. Walk in Light (Ia Savavali i le Malamalama)
3. Walk in Wisdom (Ia Savavali ma le Fa’autauta)

--------------------------------------------------------------------
Submit a Prayer Request via online at www.midwaysamoanaog.com/prayer-request


**We do not own the rights to the songs used in this Livestream**